e-QRS

Kompleksowe bezpieczeństwo użytkowania regałów magazynowych

Kliknij tutaj i dowiedz się więcej o aplikacji >

Dzięki usłudze e-QRS spełnisz wszystkie wymagania normy PN-EN 15635, zaoszczędzisz czas na monitorowaniu stanu technicznego regałów oraz uzyskasz wsparcie Ekspertów QRS w zakresie bezpiecznego użytkowania regałów magazynowych.

Jak to działa?

W 2008 roku w Unii europejskiej wprowadzono nowe normy dotyczące regałów magazynowych, z których dla użytkowników regałów najważniejsza jest norma PN-EN 15635 – definiująca bezpieczne użytkowanie regałów magazynowych.

Z punktu widzenia użytkownika kluczowe są następujące wymagania:

1. Wyznaczenie osoby kompetentnej w zakresie bezpieczeństwa systemów składowania w magazynie – PRSES.

2. Prowadzenie regularnej kontroli stanu technicznego regałów magazynowych:

– Przeglądy okresowe
– Przeglądy eksperckie
– Natychmiastowe zgłoszenia

Wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorstw zespół STERLOG opracował nową usługę e-QRS.

e-QRS pozwala efektywnie zarządzać bezpieczeństwem użytkowania regałów magazynowych. Dzięki niej użytkownicy regałów mogą utrzymać wysoki poziom bezpieczeństwa i ograniczyć ryzyka związane z użytkowaniem niesprawnych technicznie regałów.

Usługa e-QRS zapewnia dostęp do aplikacji e-PRSES, która wspiera Użytkownika regałów w ich bezpiecznym użytkowaniu i wydaje zalecenia nakierowane na poprawę bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń.

QRS – QUALITY RACK SERVICE

Kompleksowe zarządzanie bezpieczeństwem użytkowania regałów magazynowych – przeglądy regałów, inspekcje eksperckie i serwis regałów każdego producenta z odtworzeniem dokumentacji regałów i dopuszczeniem ich do użytkowania.
  • Audyt kompletności dokumentacji
  • Przegląd regałów
  • Inspekcja stanu technicznego regałów
  • Opracowanie budżetu na utrzymanie regałów
  • Serwis regałów
  • Szkolenie “Bezpieczne użytkowanie regałów magazynowych”
  • Odtworzenie dokumentacji DTR z dopuszczeniem do użytkowania