Projektowanie systemów logistycznych

Wiodącym aspektem naszej działalności jest projektowanie systemów logistycznych.

Powierzenie firmie STERLOG projektowania nowego systemu logistycznego w Państwa firmie umożliwia uzyskanie najwyższego poziomu efektywności przy jednoczesnej optymalizacji nakładów inwestycyjnych i kosztów operacyjnych. 

Szerokie doświadczenie w projektowaniu systemów logistycznych i magazynowych zapewnia najwyższy standard świadczonych usług.

Do naszych projektów podchodzimy kompleksowo, uwzględniając:

 • Wymagania klienta
 • Technologię logistyki
 • Urządzenia transportowe
 • System IT
 • Organizację dystrybucji
 • Wymagania rynku
 • Inne czynniki charakterystyczne dla danej branży i produktów.

Dzięki takiemu podejściu do projektu, Państwa system będzie dostosowany do obecnych i przyszłych potrzeb firmy, a nie będzie szukaniem kompromisu pomiędzy dostępną przestrzenią i funkcjonalnością.

Tworzenie systemu logistycznego obejmuje wykonanie wielowariantowych projektów koncepcyjnych dla wybranych technik magazynowania. Przedstawiamy szereg rozwiązań, z których wybieramy wraz z klientem ten, który jest dla niego najbardziej optymalny z punktu widzenia nakładów inwestycyjnych i uzyskanej efektywności. 

Ostatnim etapem jest przedstawienie projektu technologicznego, obejmującego płaszczyzny: 

 • Organizacyjną i informatyczną
 • Procedury technologiczne
 • Dostawę i wdrożenie systemów informatycznych
 • Rozbudowę systemu ERP o moduły WMS, TMS, MES
 • Wydajność i produktywność systemu logistycznego
 • Techniczną
 • Opracowanie warunków technicznych obiektu
 • Dostawę wyposażenia magazynu
 • Zarządzanie i sterowanie pracą magazynu
 • Ekonomiczną
 • Wielkość nakładów inwestycyjnych
 • Symulację kosztów operacyjnych

Celem każdego projektu jest maksymalizacja użyteczności systemu przy jednoczesnej optymalizacji kosztów logistycznych.

Formularz kontaktowy

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zgłoszenia.

  QRS – QUALITY RACK SERVICE

  Kompleksowe zarządzanie bezpieczeństwem użytkowania regałów magazynowych – przeglądy regałów, inspekcje eksperckie i serwis regałów każdego producenta z odtworzeniem dokumentacji regałów i dopuszczeniem ich do użytkowania.
  • Audyt kompletności dokumentacji
  • Przegląd regałów
  • Inspekcja stanu technicznego regałów
  • Opracowanie budżetu na utrzymanie regałów
  • Serwis regałów
  • Szkolenie “Bezpieczne użytkowanie regałów magazynowych”
  • Odtworzenie dokumentacji DTR z dopuszczeniem do użytkowania