Audyt logistyczny

Istotą Audytu logistycznego 9A jest ocena stanu systemu logistycznego przedsiębiorstwa, uwzględniająca wskazanie procesów wymagających usprawnienia i miejsc powstawania nieuzasadnionych kosztów logistycznych.

Kluczową wartością audytu logistycznego jest ocena wszystkich najważniejszych elementów systemu logistycznego uwzględniająca badanie poziomu innowacyjności istniejącego i docelowego systemu logistycznego oraz zarządzanie ryzykiem w procesach logistycznych.

Audyt logistyczny 9A obejmuje analizę kluczowych obszarów Państwa przedsiębiorstwa: 

 • Kosztów operacyjnych, w tym koszty niedoinwestowania systemu logistycznego
 • Warunków techniczno-organizacyjnych systemu logistycznego
 • Procesów – produkcji, sprzedaży, zarządzania bezpieczeństwem i controllingu
 • Zgodności ze standardami jakości – m.in. HACCP, ISO, OHSAS
 • Poziomu obsługi klienta
 • Konkurencyjność oferty dzięki zastosowaniu zaawansowanych rozwiązań logistycznych
 • Czystości w procesach magazynowych – ekologia i ochrona środowiska
 • Poziomu bezpieczeństwa, higieny i ergonomii pracy
 • Potencjału innowacyjnego w procesach logistycznych

Szybkość i efektywność naszego rozwiązania pozwala na ustalenie wspólnie z Zarządem i Właścicielami priorytetowych działań strategicznych w przedsiębiorstwie, które w krótkim czasie uwolnią niewykorzystywany potencjał i przeniosą się na zyski.

Formularz kontaktowy

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zgłoszenia.

  QRS – QUALITY RACK SERVICE

  Kompleksowe zarządzanie bezpieczeństwem użytkowania regałów magazynowych – przeglądy regałów, inspekcje eksperckie i serwis regałów każdego producenta z odtworzeniem dokumentacji regałów i dopuszczeniem ich do użytkowania.
  • Audyt kompletności dokumentacji
  • Przegląd regałów
  • Inspekcja stanu technicznego regałów
  • Opracowanie budżetu na utrzymanie regałów
  • Serwis regałów
  • Szkolenie “Bezpieczne użytkowanie regałów magazynowych”
  • Odtworzenie dokumentacji DTR z dopuszczeniem do użytkowania