Reinżyniering systemów logistycznych

Specjalizujemy się w optymalizacji istniejących zasobów logistycznych i maksymalizacji korzyści możliwych do uzyskania w Państwa firmie. 

Reengineering systemu logistycznego obejmuje:

 • Optymalizację kosztów logistycznych
 • Analizę i reorganizację procesów logistycznych
 • Optymalizację wykorzystanej powierzchni magazynowej
 • Racjonalizację poziomu zatrudnienia
 • Rozbudowę systemu ERP o moduł WMS
 • Modernizację wyposażenia obiektów magazynowych

Nasi konsultanci doradzą i przeprojektują procesy w Państwa systemie logistycznym przy zachowaniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa.

Nasze projekty realizujemy w bardzo szybkim czasie a efekty reengineeringu są widoczne w trakcie realizacji całego procesu przebudowy.

Formularz kontaktowy

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zgłoszenia.

  QRS – QUALITY RACK SERVICE

  Kompleksowe zarządzanie bezpieczeństwem użytkowania regałów magazynowych – przeglądy regałów, inspekcje eksperckie i serwis regałów każdego producenta z odtworzeniem dokumentacji regałów i dopuszczeniem ich do użytkowania.
  • Audyt kompletności dokumentacji
  • Przegląd regałów
  • Inspekcja stanu technicznego regałów
  • Opracowanie budżetu na utrzymanie regałów
  • Serwis regałów
  • Szkolenie “Bezpieczne użytkowanie regałów magazynowych”
  • Odtworzenie dokumentacji DTR z dopuszczeniem do użytkowania