QRS Quality Rack Service

QRS jest kompleksową usługą zarządzania bezpieczeństwem w procesach magazynowych. Innowacyjność usługi polega na wsparciu prac autorskim systemem informatycznym – RQM, który nadzoruje proces kontroli stanu technicznego regałów magazynowych i automatyzuje procesy związane z analizą danych, generowaniem raportów i zestawień.

Zapewnienie bezpieczeństwa pracy w magazynie jest koniecznością wynikającą z wzrostu efektywności systemów logistycznych. Towar składowany w regałach wielokrotnie przewyższa wartość samej instalacji, dlatego utrzymanie właściwego stanu technicznego pozwala ograniczyć ryzyko związane z wystąpieniem katastrofy spowodowanej uszkodzeniem lub zawaleniem się konstrukcji regałów magazynowych. 

Zapewnienie bezpieczeństwa pracy w magazynie regulowane jest również przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r.oraz znowelizowaną normę europejską PN-EN 15635. Nowa norma europejska PN-EN 15635 nakłada obowiązek prowadzenia regularnych inspekcji stanu konstrukcji regałowych przez podmioty eksperckie przy zachowaniu określonej procedury kontroli.

Istotą usługi QRS jest:

 • Zgodność procedury przeglądu z normą PN-EN15635 
 • Krótki czas trwania inspekcji przez automatyzację części prac związanych z generowaniem 
  raportów i zestawień elementów do wymiany
 • Obsługa regałów niezależnie od producenta
 • Obsługa praktycznie każdego typu regałów – paletowe, półkowe, wjazdowe, grawitacyjne
 • Analiza kompletności dokumentacji regałów
 • Obsługa instalacji każdej wielkości – procedury sprawdzenia stanu technicznego wyposażenia regałowego są takie same dla magazynu małego ze 100 mpl jak i dla dużego z 30000 mpl.

Wybierając QRS Quality Rack Service otrzymujecie Państwo najwyższą jakość usług i gwarancję, że wykonana usługa przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa Państwa pracowników i składowanych towarów.

Formularz kontaktowy

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zgłoszenia.

  QRS – QUALITY RACK SERVICE

  Kompleksowe zarządzanie bezpieczeństwem użytkowania regałów magazynowych – przeglądy regałów, inspekcje eksperckie i serwis regałów każdego producenta z odtworzeniem dokumentacji regałów i dopuszczeniem ich do użytkowania.
  • Audyt kompletności dokumentacji
  • Przegląd regałów
  • Inspekcja stanu technicznego regałów
  • Opracowanie budżetu na utrzymanie regałów
  • Serwis regałów
  • Szkolenie “Bezpieczne użytkowanie regałów magazynowych”
  • Odtworzenie dokumentacji DTR z dopuszczeniem do użytkowania