CSR – Odpowiedzialność społeczna STERLOG

Odpowiedzialność społeczna STERLOG koncentruje się na rozpowszechnianiu koncepcji „Bezpieczny magazyn” w oparciu o filozofię usługi QRS Quality Rack Service.

Filozofia QRS obejmuje aspekty bezpieczeństwa pracowników, magazynowanych towarów i majątku firmy ulokowanego w magazynach. Postępując wg filozofii QRS zapewniamy naszym Partnerom najwyższą jakość usług i gwarancję, że wykonane prace przyczynią się do wzrostu bezpieczeństwa w całym łańcuchu dostaw.

Nasza misja nie ogranicza się wyłącznie do współpracy z przedsiębiorstwami. W celu propagowania wiedzy i najlepszych praktyk służących podnoszeniu bezpieczeństwa w łańcuchach logistycznych współpracujemy z Uczelniami, Stowarzyszeniami, Instytucjami Państwowymi oraz NGO.

Dzielimy się wiedzą i wieloletnim praktycznym doświadczeniem w obszarach:

  • przepisów i regulacji prawnych,
  • projektowania bezpiecznych systemów magazynowych
  • zarządzania bezpieczeństwem w łańcuchach dostaw

Jesteśmy otwarci na zaspakajanie potrzeb związanych z propagowaniem wiedzy na różnego rodzaju szkoleniach czy konferencjach.

QRS – QUALITY RACK SERVICE

Kompleksowe zarządzanie bezpieczeństwem użytkowania regałów magazynowych – przeglądy regałów, inspekcje eksperckie i serwis regałów każdego producenta z odtworzeniem dokumentacji regałów i dopuszczeniem ich do użytkowania.
  • Audyt kompletności dokumentacji
  • Przegląd regałów
  • Inspekcja stanu technicznego regałów
  • Opracowanie budżetu na utrzymanie regałów
  • Serwis regałów
  • Szkolenie “Bezpieczne użytkowanie regałów magazynowych”
  • Odtworzenie dokumentacji DTR z dopuszczeniem do użytkowania