Automatyzacja procesów logistycznych

Wsparcie w realizacji projektów związanych z automatyzacją i robotyzacją procesów logistycznych.

Automatyzacja procesów logistycznych obejmuje:

 • Opracowanie założeń projektowych
 • Wyznaczenie kluczowych parametrów systemu logistycznego
 • Opracowanie wielowariantowej koncepcji systemu logistycznego
 • Merytoryczną ocenę ofert dostawców
 • Wsparcie przy wyborze dostawcy i podpisaniu umowy
 • Nadzór nad realizacją inwestycji pod kątem poprawności, jakości i zgodności z umową i normami
 • Wsparcie w realizacji inwestycji na zachowaniem ciągłości procesów biznesowych.

Podstawowe korzyści ze współpracy z firmą STERLOG obejmują:

 • Doświadczenie w projektowaniu i prowadzeniu złożonych projektów – kilka lokalizacji, różnorodne produkty, integracja Zakładów produkcyjnych i Centrów dystrybucyjnych w jeden spójny system dystrybucji
 • Znajomość branży wyposażenia obiektów magazynowych – regałów, posadzek, wózków, IT i innych
 • Znajomość obowiązujących przepisów i dyrektyw z zakresu projektowania i wykonawstwa instalacji automatycznych
 • Skuteczne narzędzia do zarządzania projektem inwestycyjno-logistycznym, harmonogramowania i kontroli,
 • Zgrany zespół ekspertów z zakresu projektowania, obliczeń, kosztorysowania, zakupów i planowania procesów.

Zapewniamy pełne wsparcie Inwestora, żeby system logistyczny i dystrybucji był spójny, realny, oddany na czas i przede wszystkim uzasadniony ekonomicznie – wszystkie elementy składowe projektu mają ze sobą współgrać.

Gwarantujemy, że dobrane wyposażenie będzie wolne od wad, które wiązałoby się z utratą gwarancji już pierwszego dnia użytkowania.

Naszym celem jest zaprojektowanie technologii logistyki, która pozwoli uzyskać przewagę konkurencyjną i zoptymalizuje nakłady inwestycyjne oraz koszty.

Formularz kontaktowy

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zgłoszenia.

  QRS – QUALITY RACK SERVICE

  Kompleksowe zarządzanie bezpieczeństwem użytkowania regałów magazynowych – przeglądy regałów, inspekcje eksperckie i serwis regałów każdego producenta z odtworzeniem dokumentacji regałów i dopuszczeniem ich do użytkowania.
  • Audyt kompletności dokumentacji
  • Przegląd regałów
  • Inspekcja stanu technicznego regałów
  • Opracowanie budżetu na utrzymanie regałów
  • Serwis regałów
  • Szkolenie “Bezpieczne użytkowanie regałów magazynowych”
  • Odtworzenie dokumentacji DTR z dopuszczeniem do użytkowania