Reinżyniering systemów logistycznych

Specjalizujemy się w optymalizacji istniejących zasobów logistycznych i maksymalizacji korzyści możliwych do uzyskania w Państwa firmie. 

Reengineering systemu logistycznego obejmuje:

 • Optymalizację kosztów logistycznych
 • Analizę i reorganizację procesów logistycznych
 • Optymalizację wykorzystanej powierzchni magazynowej
 • Racjonalizację poziomu zatrudnienia
 • Rozbudowę systemu ERP o moduł WMS
 • Modernizację wyposażenia obiektów magazynowych

Nasi konsultanci doradzą i przeprojektują procesy w Państwa systemie logistycznym przy zachowaniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa.

Nasze projekty realizujemy w bardzo szybkim czasie a efekty reengineeringu są widoczne w trakcie realizacji całego procesu przebudowy.

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zgłoszenia.

QRS – QUALITY RACK SERVICE

Kompleksowe zarządzanie bezpieczeństwem użytkowania regałów magazynowych – przeglądy regałów, inspekcje eksperckie i serwis regałów każdego producenta z odtworzeniem dokumentacji regałów i dopuszczeniem ich do użytkowania.
 • Audyt kompletności dokumentacji
 • Przegląd regałów
 • Inspekcja stanu technicznego regałów
 • Opracowanie budżetu na utrzymanie regałów
 • Serwis regałów
 • Szkolenie “Bezpieczne użytkowanie regałów magazynowych”
 • Odtworzenie dokumentacji DTR z dopuszczeniem do użytkowania