Konsulting logistyczny

Wsparcie w realizacji projektów zwiększających efektywność w logistyce produkcji, magazynowania i dystrybucji.

Zespół niezależnych konsultantów wspiera w podejmowaniu właściwych decyzji dotyczących realizacji projektów usprawniających procesy logistyczne w przedsiębiorstwie i integrując je z pracą pozostałych działów w firmie.

Doradztwo logistyczne realizujemy w obszarach:

 • Łańcucha dostaw
 • Logistyki dystrybucji
 • Logistyki transportu
 • Logistyki zaopatrzenia
 • Logistyki produkcji
 • Logistyki magazynowania
 • Systemów IT dla logistyki

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zgłoszenia.

QRS – QUALITY RACK SERVICE

Kompleksowe zarządzanie bezpieczeństwem użytkowania regałów magazynowych – przeglądy regałów, inspekcje eksperckie i serwis regałów każdego producenta z odtworzeniem dokumentacji regałów i dopuszczeniem ich do użytkowania.
 • Audyt kompletności dokumentacji
 • Przegląd regałów
 • Inspekcja stanu technicznego regałów
 • Opracowanie budżetu na utrzymanie regałów
 • Serwis regałów
 • Szkolenie “Bezpieczne użytkowanie regałów magazynowych”
 • Odtworzenie dokumentacji DTR z dopuszczeniem do użytkowania