Regionalne Forum Logistyczne

Regionalne Forum Logistycznym stanowi miejsce wymiany wiedzy, doświadczeń i poglądów związanych z rozwojem logistyki w Subregionie Słupskim.

Celem konferencji jest pobudzenie dyskusji w środowiskach eksperckim, naukowym, szkolnictwa zawodowego oraz przedsiębiorstw, nad szansami i barierami rozwoju szeroko rozumianej logistyki w naszym regionie.
Regionalne Forum Logistyczne powstało z inicjatywy osób dla których logistyka stanowi naturalną podstawę rozwoju osobistego, zawodowego i społecznego. Impulsem do organizacji wydarzenia była prezentacja Strategii Rozwoju Pomorza na lata 2014-2020 oraz szczególne miejsce naszego regionu w tym planie.

I Regionalne Forum Logistyczne odbyło się 8 października br. w Słupskim Inkubatorze Technologicznym. Tematem przewodnim konferencji była „Logistyka a potencjał rozwoju Subregionu Słupskiego. Szanse i bariery.”

Program konferencji:

Panel I
– Logiczna charakterystyka subregionu Słupskiego
– Bariery i ograniczenia logistyczne obniżające atrakcyjność inwestycyjną subregionu
– Kierunki rozwoju logistyki subregionu Słupskiego

Panel II
– Potencjał edukacyjny subregionu wsparciem konkurencyjności przedsiębiorstw i gospodarki
– Komfort życia, efektywność i innowacje czynnikami rozwoju gospodarki subregionu.

Organizatorzy I Regionalnego Forum Logistycznego:

 • Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 • Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa
 • STERLOG Usługi Doradcze i Konsultingowe
 • Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania
 • Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Słupsku
 • Słupski Inkubator Technologiczny

Zapraszamy na kolejne edycje.

QRS – QUALITY RACK SERVICE

Kompleksowe zarządzanie bezpieczeństwem użytkowania regałów magazynowych – przeglądy regałów, inspekcje eksperckie i serwis regałów każdego producenta z odtworzeniem dokumentacji regałów i dopuszczeniem ich do użytkowania.
 • Audyt kompletności dokumentacji
 • Przegląd regałów
 • Inspekcja stanu technicznego regałów
 • Opracowanie budżetu na utrzymanie regałów
 • Serwis regałów
 • Szkolenie “Bezpieczne użytkowanie regałów magazynowych”
 • Odtworzenie dokumentacji DTR z dopuszczeniem do użytkowania